Me Kiva Kustannuksessa/ Koulurauhaa lehdessä haluamme, että voit käyttää palveluitamme turvallisin mielin. Luottamuksesi on meille tärkeää.

Tämä tietosuojaseloste koskee Kiva Kustannus Oy:n asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Kiva Kustannus Oy

Mekaanikonkatu 3

00810 Helsinki

Y-tunnus 2351324-7

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.Käsittelemämme henkilötiedot

Henkilötietoja ja tietokantaa käytetään henkilötietolain sallimissa rajoissa ja rekisteröidyn suostumuksella seuraaviin tarkoituksiin:

– Asiakasviestintä
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– Asiakaspalvelun ja palveluntarjoajan toiminnan kehittäminen

  1. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:

– Nimi
– Osoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

  1. Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse.

  1. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua/perusteltua ja/tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

  1. Tietojen luovuttaminen

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin.

  1. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltäviä tietoja suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään www-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tapauksissa on rekisteriasioista vastaava taho.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisterissä. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys pitää voida tunnistaa vahvasti. Henkilön pitää esittää voimassa oleva virallinen henkilötodistus. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedon rekisteröidylle kirjallisesti 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus vaatia tiedon korjausta
Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterissä olevia itseään koskevia tietoja, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisteröidyn tulee esittää oikaisupyyntö kirjallisesti ja todistaa henkilöllisyytensä.

 Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

  1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan palveluissamme.

 

 

Facebook

Lehden tiedot

Kustantaja:
Kiva Kustannus Oy
2351324-7
Mekaanikonkonkatu 3 B 22
00880 Helsinki

asiakaspalvelu@koulurauhaa.fi
puh. 044 7256673 (ti-to klo 11-13)

Lähetä postia

Lähetä rohkeasti postia kokemuksista ja ajatuksistasi kiusaamisesta ja muusta aiheeseen liittyvästä.
Voit lähettää juttutoiveita, runoja, kolumneja, pakinoita tai piirroksia ja valokuviakin. Julkaisemme ainestoa Koulurauhaa-lehdessä halutessasi nimimerkillä. Liitä kuitenkin postiisi nimesi ja yhteystietosi. Voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)koulurauhaa.fi

Uusin lehti

kansi 3 2016 225x300

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy