Info

Lehden tiedot:

Kustantaja:
K R Kustannus Oy
Erottajankatu 15-17 A 7 krs.
00130 HKI

Ilmestymisaikataulu: 4 numeroa Maaliskuu, Kesäkuu, Syyskuu, Joulukuu

TYÖTAVAT JA TAVOITTEET

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Koulurauhaa-lehti

 • harjoittaa tiedotus, valistus- ja ennaltaehkäisytyötä
 • pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että kiusaamisen ja muun huonon kohtelun uhrien asiankäsittely viranomaistahoilla ja asiaan kuuluvissa instituutioissa selkiytyy ja että uhrien oikeusturva vahvistuu
 • järjestää julkisia informaatiotilaisuuksia, luentoja ja kursseja
 • harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa; tuottaa painettuja ja digitaalisen median julkaisuja
 • edistää koulukiusaamistapauksissa lasten, heidän vanhempiensa sekä koulun yhteistyötä järjestämällä neuvontaa puhelimitse, henkilökohtaisin tapaamisin sekä informaatiomateriaalin välityksellä
 • järjestää tukihenkilötoimintaa, organisoi vertaistukiryhmiä
 • konsultoi lasten ja nuorten parissa työskentelevien tahoja
 • toimii yhteistyössä perustarkoituksensa mukaisella toimintasaralla toimivien yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa
 • toimii neuvotteluasiamiehenä osapuolten välillä sekä eri oheistoimijoiden kesken
 • seuraa, edistää ja toteuttaa yhtiön tarkoitukseen liittyvää tutkimusta
 • järjestää harrastetoimintaa ja leirejä
 • ylläpitää valtakunnallista auttavaa puhelinta, josta saa mm. kokemukseen perustuvaa juridista neuvontaa ongelmatilanteisiin