1/2013 Rehellisyys on koulussa ongelma

Opettajalle itselleen tilanne on omantunnontuskia aiheuttava. Ymmärrettävästi opettaja ei jaksa niskuroida esimiehen käskyä vastaan, sillä se merkitsisi hänelle vähintäänkin palkanalennusta tai todennäköisemmin potkuja työstä.

Lapsia tukeva ja kannustava opettaja osaa arvostaa kaikkinaista oikeudenmukaisuutta. Tällainen opettaja osaa ja kykenee kasvattamaan lapsia ja nuoria ihmisyyden syvimpiä arvoja kunnioittaviksi aikuisiksi. Jos opettajalta viedään oikeus olla rehellinen, myös hän itse kärsii, ja sitten kärsivät myös lapset.

Mitä tapahtuu, jos kiusaamisen, pahoinpitelyjen tai vaikka koulun homeista sairastuneen lapsen päivän pettymyksistä ja oireista ei opettaja saa puhua etenkään kärsivän lapsen vanhemmille? Ongelmat syvenevät, ja lapsen oireilu tarttuu osaksi hänen persoonallisuuttaan. Tämä on koettu lukuisat kerrat: liian myöhään lapsen tuskaan reagoidaan. Vasta sitten koulun oppilashuoltoryhmä ja sosiaalitoimen lastensuojeluviranomaiset heräävät ja ryhtyvät laatimaan huoliraporttejaan.

Kun ongelmien pitkän salaamisen jälkeen lastensuojelun ”auttaja” on lopulta huolestunut lapsen oppimisesta,
kasvuolosuhteiden vaarantumisesta sekä lapsen terveyden ja kehityksen turvaamisesta, ollaan kaltevalla pinnalla. Nuo sanat ovat suoraan huostaanoton perusteina käytetyistä juridisista säädösteksteistä. Se on shokkihoitoa apua tarvitseville.

Koulun rehellisyysvaje aiheuttaa vakavia ongelmia. Se jarruttaa koulun parhaiden opettajien työtä ja kriisiyttää lasten ongelmat maksimaalisesti. Jotain pitäisi tehdä.

Jotain ilmeisesti myös tapahtuu. Eduskunta on herätetty.

Julkaistu Koulurauhaa-lehdessä 1/2013

Esko Leipälä, Päätoimittaja